All Products >> Projects >>Golden Parami Condo

Product Details

တည္ေနရာ            – ေရႊပါရမီကြန္ဒိုသည္  ပါရမီလမ္းမၾကီးႏွင့္ ေအာင္ဓမၼရိပ္သာလမ္းေထာင့္တြင္ တည္ရွိပါသည္။

အေဆာက္အဦးပံုစံ – အေဆာက္အဦးႏွစ္လံုးျဖစ္ျပီး အေဆာက္အဦးတစ္လံုးတြင္ တစ္လႊာလွ်င္ (၈)ခန္းျဖင့္ ၈ထပ္ခြဲ    (Pent House အပါအ၀င္) ရွိပါသည္။

အခန္းအက်ယ္အ၀န္း – အနည္းဆံုးစတုန္ရန္းေပ (၁၇၉၀) မွ အမ်ားဆံုး (၂၀၁၉)စတုရန္းေပ အထိက်ယ္၀န္းပါသည္။

အခန္းဖြဲ႔စည္းမႈပံုစံ –  Room Type အမ်ိဳးအစားျဖစ္ျပီး ဧည့္ခန္းမ ၊အထူးအိပ္ခန္း (၁)ခန္း ၊ တစ္ေယာက္အိမ္ခန္း (၂)ခန္း ၊ မီးဖိုေခ်ာင္ႏွင့္ထမင္းစားခန္း စသည့္တို႔ကိုစနစ္တက်လွပေသသပ္စြာဖြဲ႔စည္းထားရွိပါသည္။

ထည့္သြင္းထားရွိသည့္ခံစားခြင့္မ်ား – ကိုယ္ပိုင္မီတာ၊ (၂၄)နာရီ မီးရရွိျခင္းႏွင့္ အဆင့္ျမွင့္လံုျခံဳ႕ေရး ၀န္ေဆာင္မႈ စနစ္၊  ေရကူးကန္၊ အင္တာနက္ကေဖး၊ စားပြဲတင္တင္းနစ္၊ ကေလးကစားကြင္း၊ သန္႕ရွင္းလွပေသာ၀ါးဥယ်ာဥ္၊ အခန္းတိုင္းအတြက္လံုေလာက္စြာသတ္မွတ္ထားေသာ ကားပါကင္ႏွင့္ အျခားခံစားခြင့္မ်ားစြာပါရွိပါသည္။